2 PITANJA NA KOJA ĆE TAČAN ODGOVOR DATI SAMO ŠIZOFRENIČAR – ILI GENIJE: Dobro pogledajte sliku, znate li odgovor?

Zato se u psihijatriji koristi mnoštvo testova i metoda koji pomažu da se vidi šta se dešava u glavi pacijenta i da li mu je potrebna pomoć.Ovog puta spremili smo za vas 2 jednostavna pitanja, na koja će pravilno odgovoriti samo šizofreničar ili neordinarna, genijalna ličnost.


Važno: da bi rezultat testa bio tačan, odgovarajte na pitanja ne oslanjajući se na osjećaje, i to onako kako vi vidite sliku, a ne kakva bi ona trebalo da bude.Sada pažljivo pogledajte sliku i odgovorite na pitanje:Maska je ispupčena s jedne ili s obe strane?Odgovor: Maska je ispupčena samo s jedne strane.Maska se okreće na jednu ili na dvije strane?Odgovor: Maska se okreće samo na jednu stranu – na desno.Šta ste vi, šizofreničar ili genije?Ako ste dali netačan odgovor na oba pitanja, onda nemojte da brinete, vi ste apsolutno zdrava osoba. A ako je tačan odgovor za vas bio očigledan, onda bi trebalo da razmislite da nađete prijatelja-psihijatra.

Stvar je u tome, što je za mozak zdravog čoveka svojstvena samoobmana. On ubraja i vještačke oblike, senke koje ga okružuju, i „koriguje“ sliku. Zato mi, hteli to ili ne, padamo pod uticaj iluzije.Šizofreničar nema tu imaginaciju. Njegov mozak ne može da nadje vezu između detalja. Tj. on vidi masku onakvom kakva je i nikako drugačije. Za njega je maska uvijek izdubljena s unutrašnje strane i okreće se samo na jednu stranu.Kako onda razlikovati genija? Između šizofreničara i genija je tanka linija, ali ih je ipak moguće razlikovati. Genijalne ličnosti posjeduju mišljenja i zdrave i bolesne osobe istovremeno.Za razliku i od prvih i od drugih, oni se u trenutku prebace s jednog tipa mišljenja na drugi. Tačnije, oni vide iluziju onakvom kakva je, ali momentalno shvate o kakvoj se prevari radi. Ako samo požele, njihov mozak će prestati da prihvata prevaru zauvijek.