Šojgu: Više od 200.000 regrutovanih tokom delimične mobilizacije stiglo u Oružane snage Rusije

Ministarstvo odbrane je više od dve trećine ispunilo planove za delimičnu mobilizaciju, proizilazi iz govora načelnika resora Sergeja Šojgua na konferencijskom pozivu.

„Danas je u oružane snage stiglo više od 200 hiljada ljudi. Obuka ljudstva formiranih jedinica odvija se na 80 poligona i u šest centara za obuku“, rekao je on.

Službenici su dobili instrukcije da mobilisane obezbede kompletima odeće i druge iopreme, da ih postave na vojne položaje.

Šojgu je istakao da će oni koji su pozvani na delimičnu mobilizaciju biti upućeni u područja specijalne vojne operacije tek nakon borbene koordinacije, zajedno sa već uključenim jedinicama.

On je zahtevao da komandanti vojnih okruga i Severne flote „kako bi brzo prilagodili regrute borbenoj situaciji, sprovedu sa njima dodatnu obuku pod rukovodstvom oficira sa borbenim iskustvom“.

Prema rečima načelnika Ministarstva odbrane, tokom jesenje regrutacije regruti koji završe službu vraćaju se kućama, a novi vojni rokovi služiće u jedinicama koje nisu uključene u specijalnu vojnu operaciju.

Jesenji nacrt ove godine počeće mesec dana kasnije nego inače, u novembru, a prelazak u rezervu biće od oktobra do decembra. Planirano je da se javi 120.000 ljudi – 7.500 manje nego prošle jeseni.

Predsednik Vladimir Putin je 21. septembra ukazom najavio delimičnu mobilizaciju u Rusiji . On je rekao da će biti pozvani rezervni vojnici sa iskustvom u vojnoj službi, koji imaju tražene vojno-registracione specijalnosti u vojsci. Takođe, Šojgu je precizirao da je planirano pozivanje do 300.000 ljudi.

Webtribune.rs