Stranica World Population Review objavila je podatke o prosječnoj konzumaciji alkohola u svijetu. Naravno, to varira od zemlje do zemlje zbog kulture, zakona i drugih faktora.

Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila je konzumaciju alkohola u svakoj zemlji u litrama čistog alkohola za piva, vina i drugih alkoholnih pića. Prosječna svjetska potrošnja iznosila je 6.18 litara, s izrazito visokom koncentracijom većih konzumenata u Europi.

Ovo je TOP 10 zemalja s najvećom potrošnjom alkohola (u litrama čistog alkohola po glavi stanovnika):

Češka – 14.26

Latvija – 13.19

Moldavija – 12.85

Njemačka – 12.79

Litva – 12.78

Irska – 12.75

Španjolska – 12.67

Uganda – 12.48

Bugarska – 12.46

Luksemburg – 12.45

Podaci za Bosnu u Hercegovinu iznose 7.81 litra po glavi stanovnika godišnje.

Prema toj statistici, muškarci u BiH piju 12.95 litara, a žene 2.96 litara.

Ispred BiH je nekoliko zemalja regiona i to Crna Gora, Slovenija, Srbija i Hrvatska.