KO U PORODICI TREBA DA PERE SUĐE, USISAVA, KUVA I BRINE O KUĆI? – MUDAR ODGOVOR PSIHOLOGA

Kada Milan dođe kući s posla, zatiče nered i neoprano suđe. Iznerviran, počinje kritikovati svoju suprugu Tanju, koja odgovara da je i ona radila, iako manje, te da je kasnije bila zauzeta brinući se o djetetu. Međutim, oboje su uvrijeđeni i zapljusnuti negativnim emocijama.

 

Ova situacija je prilično tipična, a pitanje je tko je u pravu i tko je u krivu? Prije nego što brzo donesemo zaključak, valja razmisliti. U ovakvim situacijama, važno je shvatiti da nijedna strana nije automatski u pravu. Svaka porodica ima svoje dinamike i pravila. Ono što je važno je komunikacija i dogovor. Ako unaprijed postoji jasan dogovor o raspodjeli obaveza i odgovornosti, smanjuje se mogućnost konflikata i nesporazuma.

 

Na primjer, ako su u Tanjinoj porodici uvijek imali čistačicu, a u Milanovoj su svi čistili, jasno je da će Tanji biti teže prilagoditi se kućnim poslovima. Stoga, važno je da se razgovara o tome i pronađe zajedničko rješenje. U ovom slučaju, Nikita može shvatiti da se očekivanja mogu razlikovati i može se pronaći kompromis.

 

Bitno je naglasiti da nema univerzalnih pravila koja određuju tko bi trebao obavljati koji kućni posao. Sve ovisi o unutrašnjim dinamikama porodica i individualnim sklonostima. Važno je da se razgovara o ovim pitanjima otvoreno i iskreno. Svaki par može imati svoje pravilo koje odgovara njihovoj situaciji.

Može biti da Tanja voli čistiti pa sve radi sama, ili možda preferiraju podijeliti poslove tako da svatko obavlja svoj dio. Također, mogu se dogovoriti da povremeno unajme čistačicu ako su zauzeti ili umorni. Također je bitno uključiti djecu u održavanje kućanstva. Djeca trebaju naučiti važnost čistoće i reda te sudjelovati prema svojim mogućnostima.

 

Ako se poroica nađe u situaciji da nitko ne želi obavljati kućanske poslove, a nema novca za unajmljivanje pomoći, može se iskreno razgovarati o situaciji i potražiti rješenje koje svima odgovara. Važno je da svaki član porodice preuzme odgovornost za svoje postupke i zajednički pronalaze rješenja koja će svima biti prihvatljiva.

 

Uloga muškarca u ovom procesu je da bude dobar slušatelj i da zajedno sa svojom partnericom formira pravila koja će biti ugodna za sve. To znači biti otvoren za kompromis i spremnost na zajedničko rješavanje problema. Ako svi članovi porodice aktivno sudjeluju u donošenju odluka i poštuju dogovorena pravila, smanjuje se mogućnost sukoba i nesporazuma.

 

U konačnici, važno je shvatiti da nema univerzalnih pravila o tome tko bi trebao obavljati određene kućanske poslove. Svaka porodica ima svoje specifičnosti i sklonosti. Ključ uspješnog kućanstva je dobra komunikacija, poštovanje, i spremnost na zajedničko djelovanje kako bi se stvorilo okruženje u kojem će svi članovi obitelji biti sretni i zadovoljni.