Ovaj uslov morao je biti ispunjen da bi se ušlo u gardu CARA DUŠANA: A njega je bilo nemoguće postići…

Car Dušan je bio visok skoro 2,14 metara. Po nalogu Sinoda Srpske pravoslavne crkve, Atanasije Jevtić sa komisijom, otišao je u crkvu Svetog Marka u Beogradu i otvorio kivot u kome leži Dušanovo telo. Posle merenja došli su do saznanja da je Car Dušan bio ogroman čovek.

Interesanto je reći da je Dušan bio velik i turnirski borac. Nije propuštao viteške dvoboje i uvek je pobeđivao.

Dušan je imao ličnu gardu sastavljenu od ratnika iz cele Evrope, od kojih je svaki bio visok preko dva metra.

Gardu je sačinjavao 101 čovek i svi su bili preko dva metra, što svedoče mnogi istorijski dokumenti. Samo je jedan od njih bio je viši od svih.

Ko je smeo da bude viši i od Dušana Silnog?

Car Dušan je bio visok skoro 2,14 metara. Po nalogu Sinoda Srpske pravoslavne crkve, Atanasije Jevtić sa komisijom, otišao je u crkvu Svetog Marka u Beogradu i otvorio kivot u kome leži Dušanovo telo. Posle merenja došli su do saznanja da je Car Dušan bio ogroman čovek.

Interesanto je reći da je Dušan bio velik i turnirski borac. Nije propuštao viteške dvoboje i uvek je pobeđivao.

Dušan je imao ličnu gardu sastavljenu od ratnika iz cele Evrope, od kojih je svaki bio visok preko dva metra.

Gardu je sačinjavao 101 čovek i svi su bili preko dva metra, što svedoče mnogi istorijski dokumenti. Samo je jedan od njih bio je viši od svih.

Ko je smeo da bude viši i od Dušana Silnog?

Budući da je Dušan Silni imao preko dva metra bilo je jako teško pronaći čoveka koji bi bio viši od njega! A to je mogao biti samo jedan čovek!

– Dušanov barjaktar!

Najveće iznenađenje je ratni barjak, koji je takođe ostavljen na Hilandaru. Barjak je trougaonog oblika dimenzija tri metara sa 4,5, od osam slojeva teške svile, na vrhu je veliki krst težak četiri i po kilograma. Takav barjak treba nositi u levoj ruci, dok u desnoj treba nositi mač i braniti zastavu!

Car Dušan

Po povratku cara sa Hilandara, diže se cela Albanija u želji da izađe iz carstva. Pošto je prestonica bila u Skoplju, car podiže svoju gardu, i za 28 dana obiđe celu Albaniju. Ispred skoro svakog grada, pred kojim bi se pojavio Dušan sa svojom gardom, grad bi otvorio vrata i istakao belu zastavu. Bilo je samo nekolikom manjih okršaja u kojima su neprijatelji bili potučeni do nogu.

U sastavu njegove garde, bilo je ljudi raznih nacionalnosti. Od Šveđana, tevtonskih Nemaca, Talijana iz Albanije, naših hercegovaca i drugih.

Samo jedan uslov je morao da bude ispunjen. Svi su morali biti viši od dva metra!